Renovation Maternity | Maria hospital Noorderhart | Pelt

NICU | GZA Hospitals | Campus Sint-Augustinus | Wilrijk

Extension hospital | UZA | Edegem