Masterplanning

Masterplanning is voor ons de kans om in overleg met onze opdrachtgevers de krijtlijnen vast te leggen voor de ruimtelijke ontwikkeling van hun organisatie. Ziekenhuizen, woonzorg- en onderzoekscentra, bedrijfscampussen en woonomgevingen zijn bij uitstek ontwerpopgaven die de schaal en tijdspanne van individuele bouwopdrachten overstijgen. Onze aanpak van masterplanning is bij uitstek geschikt om dergelijke complexe ontwerpopdrachten te stroomlijnen.