LEASINVEST

Opleidingscentrum Europees parlement, auditorium, ondergrondse parking Montoyerstraat 63

Projectbeschrijving

Het gebouw gelegen aan de Montoyerstraat 63 is eigendom van Leasinvest. In opdracht van hen nam SVR-ARCHITECTS deel aan een wedstrijd georganiseerd door het Europees Parlement. Het ontwerp voor de realisatie van een nieuw opleidingscentrum voor de medewerkers van het Europees Parlement werd als winnaar weerhouden.

In het gebouw, gelegen op de hoek van de Montoyerstraat en de Aarlenstraat onderscheiden we een 30-tal opleidingslokalen, kantoren en een ondergrondse parkeergarage. Voor het gehele project is het pixxi certificaat behaald.

Projectdetails

 • Bouwheer: Leasinvest
 • Datum oplevering: 2018
 • Locatie: Brussel (Montoyerstraat)/België
 • Status: gerealiseerd
 • Vloeroppervlakte: 7100,40 m2 kantoren / 2003,50 m2 ondergrondse parking
 • Type: Kantoren
 • Schetsen / foto’s: Mathilde Everaert / Steven Massart

 

Gerelateerde projecten

LEASINVEST

Training centre European parliament auditorium, underground car park, Montoyerstraat 63
Project description
The building located at Rue Montoyer 63 is owned by Leasinvest, for whom SVR-ARCHITECTS took part in a competition organized by the European Parliament. The design for the construction of a new training centre for the employees of the European Parliament was selected as winner.
Items of particular interest in the building, located at the junction of Rue Montoyer and Rue d’Arlon, include, apart from a large auditorium, some 30 training rooms, offices and an underground car park. BREEAM and Passive House Certification is being sought for the whole project.
Project details
 • Client: Leasinvest
 • Completion date: 2018
 • Location (street)/country: Brussels (Montoyerstraat)/Belgium
 • Status: completed
 • Floor area: 7.100,40 m² offices / 2.003,50 m² underground car park
 • Type: Offices
 • Sketches / pictures: Mathilde Everaert, SVR-ARCHITECTS

 

Related projects

LEASINVEST

Centre de formation Parlement européen, auditorium, parking souterrain, Rue Montoyer 63
Description du projet
Le bâtiment situé au numéro 63 de la Rue Montoyer est la propriété de Leasinvest. SVR-ARCHITECTS a participé, pour le compte de Leaseinvest, à un concours organisé par le Parlement européen. Le projet comprenant la réalisation d’un nouveau centre de formation pour les collaborateurs du Parlement européen a été déclaré vainqueur.
Le bâtiment, situé à l’angle de la Rue Montoyer et de la Rue d’Arlon, se compose, en marge d’un vaste auditorium, d’une trentaine de locaux de formation, de bureaux et d’un parking souterrain. Pour l’ensemble du projet, nous avons visé l’obtention d’une certification BREEAM et Passiefhuisplatform.
Détails du projet
 • Maître de l’ouvrage: Leasinvest
 • Date de réception: 2018
 • Localisation (rue)/pays: Bruxelles (Rue Montoyer)/Belgique
 • Statut: réalisé
 • Superficie du sol: 7.100,40 m2 de bureaux/ 2003, 50 m2 de parking souterrain
 • Type: Bureaux
 • Croquis / photography: Mathilde Everaert, SVR-ARCHITECTS

 

Projets annexés