WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA

Sociale huisvesting Jan Davidlei (Thiebaud 2 fase 1,2,3,4,5,6)

Projectbeschrijving

(Ver) nieuwbouw en renovatie van 347 oude appartementen naar 132 gerenoveerde appartementen en aansluitend 90 nieuwe appartementen in een mix van 1-, 2-, 3- en 4-slaapkamer- woningen. De werken gebeurden voornamelijk binnen de contouren van de vroegere bouwvolumes. Ze zorgen dan ook voor een opwaardering van de gehele sociale woonomgeving. Door het behoud van de straatgevel blijft het straatbeeld bewaard.

Projectdetails

 • Bouwheer: Woonhaven Antwerpen CVBA
 • Datum oplevering: 2016
 • Locatie: Antwerpen (Jan Davidlei)/België
 • Status: Gerealiseerd/in uitvoering
 • Vloeroppervlakte: 18.500 m2
 • Type: Huisvesting
 • Fotografie: Amaury Henderick / Yvan Glavie / Freddy Haegeman

Gerelateerde projecten

WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA

Logements sociaux Jan Davidlei (Thiebaud 2 phases 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Description du projet

Construction neuve et rénovation de 347 anciens appartements en 132 appartements rénovés et ensuite 90 nouveaux appartements dans un mélange d’habitations 1, 2, 3 et 4 chambres. Les travaux sont principalement intervenus dans les contours des anciens volumes de construction. Ils ont permis de mettre en valeur l’ensemble des logements sociaux. Grâce à la conservation de la façade côté rue, la rue a préservé son image.

Détails du projet

 • Maître de l’ouvrage: Woonhaven Antwerpen CVBA
 • Date de réception: 2016
 • Localisation (rue)/pays: Anvers (Jan Davidlei)/Belgique
 • Statut: Réalisé/en cours d’exécution
 • Superficie du sol: 18.500 m²
 • Type: Logements
 • Photos: Amaury Henderick / Yvan Glavie / Freddy Haegeman

Projets annexés

WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA

Social housing Jan Davidlei (Thiebaud 2 phase 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Project description

Remodelling/new build/renovation of 347 old apartments to deliver 132 renovated apartments with 90 new apartments in a mix of 1-4-bedroom dwellings. The work took place mainly within the contours of the earlier built volumes, contributing to the improvement of the whole social living environment. Re-use of the street façade meant that the streetscape was preserved.

Project details

 • Client: Woonhaven Antwerp CVBA
 • Completion date: 2016
 • Location (street)/country: Antwerp (Jan Davidlei)/Belgium
 • Status: Completed/in progress
 • Floor area: 18.500 m²
 • Type: Accommodation
 • Photography/: Amaury Henderick / Yvan Glavie / Freddy Haegeman

Related projects