SVR-ARCHITECTS

Bureau
Partners
Philippe Van Goethem  linkedin
Philippe Van GoethemCEO/partner sinds 1988.
Studeerde architectuur aan het St.-Lukasinstituut te Brussel.
.
Jean-Pierre Van Liefferinge   linkedin flanders-bio-member
Jean-Pierre Van LiefferingePartner
Studeerde architectuur aan het Hoger Architectuurinstituut St. Lukas te Gent.
Team
Team van 35 getalenteerde en gemotiveerde architecten, ingenieur-architecten, interieur architecten, stedenbouwkundigen, vormgevers en administratief personeel. De multidisciplinaire achtergrond zorgt ervoor dat SVR-ARCHITECTS projecten kan ontwerpen voor een breed scala van nationale en internationale bedrijven.
Missie en visie
Missie
missie2 We create architectural solutions for Living, Work & Well-Being through design excellence beyond our client’s expectations.
Visie
visie2 Wij denken in meerdere dimensies mee over de realiteit van morgen. Wij begeleiden onze opdrachtgevers naar de toekomst door het creëren van optimale configuraties voor alle gebruikers. Daarbij kijken we ruimer dan de initiële opgave. Onze expertise en ervaring, onze inleving en wendbaarheid leiden ons tot het meest geschikte ontwerp, tot de meest geschikte aanpak, technieken, materialen en vorm. Wij vinden efficiënte en innovatieve oplossingen die steeds maatschappelijk gedragen worden en die degelijk en consequent onderbouwd zijn. Bij dat alles willen we de verwachtingen van onze klanten overtreffen: . in tijd, door meervoudig bruikbare structuren . in ruimte, door meerwaarde via wisselwerking met de omgeving . in gebruik, door onvermoede mogelijkheden en indirecte effecten . in evenwicht, door een correcte verhouding van prijs, kwaliteit en tijd Wij engageren ons bij elk project om samen met de opdrachtgever te investeren in een duurzame relatie.
Wie, hoe, wat?
De opdrachtgevers
Talrijke nationale en internationale cliënten uit de meest uiteenlopende sectoren, waaronder gezondheidszorg, industrie, dienstverlening en overheid.
De methodiek

methodiek    Een vaste projectleider begeleidt, steeds onder directe eindverantwoordelijkheid van één van de partners, het totale nieuwbouw- , renovatie- of restauratieproject van voorstudie, ontwerp, bestek, uitvoering en ingebruikneming.

De ontwerpen
Hippodrôme de la Capelle Zowel vormelijk als inhoudelijk streeft SVR-ARCHITECTS doelbewust naar een eigentijdse consensus tussen creatieve esthetiek, technische performantie, culturele eigenheid en economisch rendement.
De realisaties
De opgeleverde projecten getuigen van een sterke klant- en resultaatgerichtheid en geven blijk van een bijzondere betrokkenheid bij mens, maatschappij en leefomgeving.
5 Kernbegrippen
Duurzaamheid
Niet enkel duurzame gebouwen ontwerpen maar ook duurzame relaties. Met investeerders, ondernemingen, projectontwikkelaars, de overheid. Kortom, met elke organisatie die omwille van groeiperspectieven uitkijkt naar een nieuwe werkplek.
Meerwaarde
meerwaarde   Het resultaat van de ervaring, de creativiteit en de kunde van onze architecten wordt uitgedrukt in een gebouw dat, indien onze opdracht succesvol wordt ingevuld, een terugkerende schakel vormt in de gehele waarde-creatie van de onderneming.
Commitment
Opdrachtgevers Onze verbintenissen nakomen naar kosten, kwaliteit en timing. Onder de directe verantwoordelijkheid van de partners volgen onze professionele medewerkers elk project met grote betrokkenheid op.
Mede-ondernemen
Medeondernemen De verantwoordelijkheid die onze opdrachten met zich mee brengt beleven wij als mede-ondernemen met onze opdrachtgevers. Het samen realiseren van hun specifieke doelstellingen op het vlak van huisvesting en werkomgeving, om zo bij te dragen tot de realisatie van hun algemene doelstellingen, zoals een stevigere marktpositie, een hogere rendabiliteit, een sterkere uitstraling, een grotere capaciteit, een verhoogde doeltreffendheid of andere.
Expertise
Kennis en expertise Expertise is het vijfde en wellicht meest determinerende. Want expertise geeft aan de voorgaande waarden een extra dimensie. Waar expertise dient aangevuld te worden door specifieke kennis vanuit andere disciplines, boogt SVR op een ruime ervaring op het vlak van procesbereidheid. Het doeltreffend samenwerken met andere architectenbureaus, ingenieursbureaus, marktonderzoekers, overheden en andere instanties, groeide uit tot een bijzondere expertise van SVR-ARCHITECTS.”
Prijs Jef Van Ranst
Wijlen Jef Van Ranst- kunstenaar John Stack
.

Ontwerp je met de hand alvorens met de computer aan de slag te gaan? Maak dan kans op de Prijs Jef Van Ranst! Eén van de ultieme wensen van Architect Jef Van Ranst († 2001) was de oprichting van een stichting voor het instellen van een “Prijs Jef Van Ranst” ter bekroning van jonge architecten die vaardigheid kunnen aantonen in het schetsen met de vrije hand gedurende de ontwerpfase.
In honorering van die wens wordt jaarlijks de “Prijs Jef Van Ranst” uitgereikt. Sedert 2013 gebeurt dit in samenwerking met de Faculteit Architectuur campus Sint-Lucas (Brussel/Gent) en het architectenbureau SVR-ARCHITECTS nv. De Prijs wordt telkens uitgereikt aan één bachelor- en één masterstudent.

Winnaars Prijs
Academiejaar 2017-2018
Winnaars Juan Thibaut de Maisières (Master) en Vincent Vanassche (Bachelor)
Academiejaar 2016-2017
Winnaars Nakanishi George Hideaki (Master) en Thomas Ghyoot (Bachelor)
Academiejaar 2015-2016
Winnaars Clara Van Geel (Master) en Marine Boey (Bachelor)
Academiejaar 2014-2015
Winnaars Matilde Everaert (Master) en Fred Meeuwens (Bachelor)
Academiejaar 2013-2014
Winnaars Matthias Eersels (Master) en Laura De Moor (Bachelor)
Academiejaar 2012-2013
Winnaars Elise Van Hoof (Master) en Hendrik Verlinden (Bachelor)
Academiejaar 2010-2011
Winnaar Michiel Van Raemdonck (Master)
Academiejaar 2009-2010
Winnaar Dieter Van der Velpen (Master)
Academiejaar 2008-2009
Winnaars Steven Schenk (Master) en Alix Vervecken (Bachelor)
UA-72304430-1