Selecteer een pagina

SVR-ARCHITECTS

Bureau

Partners

Philippe Van Goethem  linkedin

Philippe Van GoethemCEO/partner sinds 1988.
Studeerde architectuur aan het St.-Lukasinstituut te Brussel.

.

Jean-Pierre Van Liefferinge   linkedin flanders-bio-member

Jean-Pierre Van LiefferingePartner
Studeerde architectuur aan het Hoger Architectuurinstituut St. Lukas te Gent.

Team

Team van 35 getalenteerde en gemotiveerde architecten, ingenieur-architecten, interieur architecten, stedenbouwkundigen, vormgevers en administratief personeel. De multidisciplinaire achtergrond zorgt ervoor dat SVR-ARCHITECTS projecten kan ontwerpen voor een breed scala van nationale en internationale bedrijven.

Missie en visie

Missie

missie2
We create architectural solutions for Living, Work & Well-Being through design excellence beyond our client’s expectations.

Visie

visie2

Wij denken in meerdere dimensies mee over de realiteit van morgen. Wij begeleiden onze opdrachtgevers naar de toekomst door het creëren van optimale configuraties voor alle gebruikers. Daarbij kijken we ruimer dan de initiële opgave.
Onze expertise en ervaring, onze inleving en wendbaarheid leiden ons tot het meest geschikte ontwerp, tot de meest geschikte aanpak, technieken, materialen en vorm. Wij vinden efficiënte en innovatieve oplossingen die steeds maatschappelijk gedragen worden en die degelijk en consequent onderbouwd zijn.

Bij dat alles willen we de verwachtingen van onze klanten overtreffen:
. in tijd, door meervoudig bruikbare structuren
. in ruimte, door meerwaarde via wisselwerking met de omgeving
. in gebruik, door onvermoede mogelijkheden en indirecte effecten
. in evenwicht, door een correcte verhouding van prijs, kwaliteit en tijd

Wij engageren ons bij elk project om samen met de opdrachtgever te investeren in een duurzame relatie.

Wie, hoe, wat?

De opdrachtgevers

Internationale samenwerking

Talrijke nationale en internationale cliënten uit de meest uiteenlopende sectoren, waaronder gezondheidszorg, industrie, dienstverlening en overheid.

De methodiek

methodiek

Een vaste projectleider begeleidt, steeds onder directe eindverantwoordelijkheid van één van de partners, het totale nieuwbouw- , renovatie- of restauratieproject van voorstudie, ontwerp, bestek, uitvoering en ingebruikneming.

De ontwerpen

Hippodrôme de la Capelle

Zowel vormelijk als inhoudelijk streeft SVR-ARCHITECTS doelbewust naar een eigentijdse consensus tussen creatieve esthetiek, technische performantie, culturele eigenheid en economisch rendement.

De realisaties

De opgeleverde projecten getuigen van een sterke klant- en resultaatgerichtheid en geven blijk van een bijzondere betrokkenheid bij mens, maatschappij en leefomgeving.

5 Kernbegrippen

Duurzaamheid

Niet enkel duurzame gebouwen ontwerpen maar ook duurzame relaties. Met investeerders, ondernemingen, projectontwikkelaars, de overheid. Kortom, met elke organisatie die omwille van groeiperspectieven uitkijkt naar een nieuwe werkplek.

Meerwaarde

meerwaarde

Het resultaat van de ervaring, de creativiteit en de kunde van onze architecten wordt uitgedrukt in een gebouw dat, indien onze opdracht succesvol wordt ingevuld, een terugkerende schakel vormt in de gehele waarde-creatie van de onderneming.

Commitment

Opdrachtgevers

Onze verbintenissen nakomen naar kosten, kwaliteit en timing. Onder de directe verantwoordelijkheid van de partners volgen onze professionele medewerkers elk project met grote betrokkenheid op.

Mede-ondernemen

Medeondernemen

De verantwoordelijkheid die onze opdrachten met zich mee brengt beleven wij als mede-ondernemen met onze opdrachtgevers. Het samen realiseren van hun specifieke doelstellingen op het vlak van huisvesting en werkomgeving, om zo bij te dragen tot de realisatie van hun algemene doelstellingen, zoals een stevigere marktpositie, een hogere rendabiliteit, een sterkere uitstraling, een grotere capaciteit, een verhoogde doeltreffendheid of andere.

Expertise

Kennis en expertise

Expertise is het vijfde en wellicht meest determinerende. Want expertise geeft aan de voorgaande waarden een extra dimensie. Waar expertise dient aangevuld te worden door specifieke kennis vanuit andere disciplines, boogt SVR op een ruime ervaring op het vlak van procesbereidheid. Het doeltreffend samenwerken met andere architectenbureaus, ingenieursbureaus, marktonderzoekers, overheden en andere instanties, groeide uit tot een bijzondere expertise van SVR-ARCHITECTS.”

Prijs Jef Van Ranst

Wijlen Jef Van Ranst- kunstenaar John Stack

.

Ontwerp je met de hand alvorens met de computer aan de slag te gaan? Maak dan kans op de Prijs Jef Van Ranst! Eén van de ultieme wensen van Architect Jef Van Ranst († 2001) was de oprichting van een stichting voor het instellen van een “Prijs Jef Van Ranst” ter bekroning van jonge architecten die vaardigheid kunnen aantonen in het schetsen met de vrije hand gedurende de ontwerpfase.
In honorering van die wens wordt jaarlijks de “Prijs Jef Van Ranst” uitgereikt. Sedert 2013 gebeurt dit in samenwerking met de Faculteit Architectuur campus Sint-Lucas (Brussel/Gent) en het architectenbureau SVR-ARCHITECTS nv. De Prijs wordt telkens uitgereikt aan één bachelor- en één masterstudent.

Winnaars Prijs

Academiejaar 2017-2018

Winnaars Juan Thibaut de Maisières (Master) en Vincent Vanassche (Bachelor)

Academiejaar 2016-2017

Winnaars Nakanishi George Hideaki (Master) en Thomas Ghyoot (Bachelor)

Academiejaar 2015-2016

Winnaars Clara Van Geel (Master) en Marine Boey (Bachelor)

Academiejaar 2014-2015

Winnaars Matilde Everaert (Master) en Fred Meeuwens (Bachelor)

 

Academiejaar 2013-2014

Winnaars Matthias Eersels (Master) en Laura De Moor (Bachelor)

Academiejaar 2012-2013

Winnaars Elise Van Hoof (Master) en Hendrik Verlinden (Bachelor)

Academiejaar 2010-2011

Winnaar Michiel Van Raemdonck (Master)

Academiejaar 2009-2010

Winnaar Dieter Van der Velpen (Master)

Academiejaar 2008-2009

Winnaars Steven Schenk (Master) en Alix Vervecken (Bachelor)

UA-72304430-1