Architect Paul Storme, één van de oprichters van Architectenbureau Storme Van Ranst overleden.

Het Architectenbureau SVR, opgericht door Paul Storme en Jef Van Ranst (†) in 1972, werd na overname door Architect Philippe Van Goethem en zakenpartner Jean-Pierre Van Liefferinge, in de loop der jaren herdoopt tot SVR-ARCHITECTS. Sinds 1 juni 2019 versterkt An Vervoort het team als derde zakenpartner.

Paul Storme woonde reeds geruime tijd in zijn thuisland Denemarken met zijn gezin, waar hij overleed op zijn 78ste. De begrafenis van Paul Storme zal doorgaan met een plechtigheid in de kerk van Teestrup (4690 Haslev) op vrijdag 10 maart om 11 uur. Hij was onder andere de bezieler van de renovatie van meer dan 1000 wooneenheden sociale huisvesting op het Kiel te Antwerpen.

Wij wensen de familie en de naasten veel sterkte toe.

Architect Paul Storme, one of the founders of Architectenbureau Storme Van Ranst passes away.
 
Founded by Paul Storme and Jef Van Ranst (†) in 1972, Architectenbureau SVR was renamed SVR-ARCHITECTS after being taken over by Architect Philippe Van Goethem and business partner Jean-Pierre Van Liefferinge. Since 1 June 2019, An Vervoort strengthens the team as the third business partner.
 
Paul Storme had long lived in his homeland Denmark with his family, where he died at 78. Paul Storme’s funeral will take place with a ceremony at Teestrup church (4690 Haslev) on Friday 10 March at 11am. Among other things, he was the inspirer of the renovation of more than 1,000 units of social housing at the Kiel in Antwerp.
 
We wish the family and loved ones much strength.

Architect Paul Storme, één van de oprichters van Architectenbureau Storme Van Ranst overleden.

Het Architectenbureau SVR, opgericht door Paul Storme en Jef Van Ranst (†) in 1972, werd na overname door Architect Philippe Van Goethem en zakenpartner Jean-Pierre Van Liefferinge, in de loop der jaren herdoopt tot SVR-ARCHITECTS. Sinds 1 juni 2019 versterkt An Vervoort het team als derde zakenpartner.

Paul Storme woonde reeds geruime tijd in zijn thuisland Denemarken met zijn gezin, waar hij overleed op zijn 78ste. De begrafenis van Paul Storme zal doorgaan met een plechtigheid in de kerk van Teestrup (4690 Haslev) op vrijdag 10 maart om 11 uur. Hij was onder andere de bezieler van de renovatie van meer dan 1000 wooneenheden sociale huisvesting op het Kiel te Antwerpen.

Wij wensen de familie en de naasten veel sterkte toe.