Zorgflats Hof ter Schelde | Antwerpen (Linkeroever)

Nieuwe ziekenhuisvleugel Q | UZA | Edegem

Kievit fase IIB | Antwerpen

Onderzoeksgebouw & donorcentrum | UZA | Edegem