Aan de Antwerpse Singel ontwierp het architektenburo Storme Storkebaum Van  Ranst een nieuw kantoorgebouw voor de verzekeringsmaatschappij AXA. Uit de interactie tussen architectuur en site groeide een gebouw dat als een krachtig geheel opweegt tegen het hectische gevelbeeld aan de stadsrand.

Wie Antwerpen binnenrijdt wordt ter hoogte van de Singel geconfronteerd met het nieuwe AXA-gebouw. Hoewel het gebouw zich op een hoek bevindt is elke reminiscentie aan het hoekige afwezig. Architekt Paul Storme tekende immers een gebouw uit één stuk dat in een vloeiende beweging de ‘site afrondt waarop het opgetrokken werd.

Vooral de toren vóór het gebouw trekt de aandacht. Over de volledige hoogte ontworpen in transparant glas, onthult hij de spacieuze vide van een atrium dat bekroond werd met een panoramische zaal die uitzicht biedt op de stad en op het Middelheimpark. Links en rechts van de toren neemt de hoogte trapsgewijs af om aan te sluiten bij de gevelhoogte van de aanpalende gebouwen.

Achteraan vertrekt het gebouw van slechts vier lagen om naar de voorkant toe geleidelijk aan te groeien tot zes. De ronde gevel vloeit voort uit het ontwerp, dat verschillende cylindervormen (zoals die van de inkomcel en van het atrium) rond een kern groepeert en op elkaar laat aansluiten.

 

Summary

In Antwerp, the architects Storme Storkebaum Van Ranst designed a new office building for the AXA insurance company. The curved facade consists of several cylindrical shapes grouped around a service core.

lts main expression is a full height transparent glazed curtainwalled atrium. The design unifies shapes, colors and textures into one strong volume that imposes itself on a chaotic Antwerp Ringroad.

 

A Anvers le bureau d’architecture Storme Storkebaum Van Ranst créa un nouvel immeuble de bureaux pour l’assureur AXA. Le concept de base est un noyau circulaire autour duquel des modules différents se sont groupés, tous en forme d’un cylindre.

Le tout est couronné par un atrium imposant dont la façade rideau en verre s’étend sur toute la hauteur du bâtiment. Par son unité conceptuel, ses formes rondes et sa façade en pente Ie bätiment crée la perception d’un volume massif et monolite qui contrebalance la vue hectique des façades Ie long de la ceinture d’ Anvers.