Het gebouw gelegen aan de Montoyerstraat 63 is eigendom van Leasinvest. In opdracht van hen nam SVR-ARCHITECTS deel aan een wedstrijd georganiseerd door het Europees Parlement. Het ontwerp voor de realisatie van een nieuw opleidingscentrum voor de medewerkers van het Europees Parlement werd als winnaar weerhouden.