In Nederland ontwierp het Architektenburo Storme-Van Ranst een nieuwe campus voor de Universiteit van Tilburg. De Tias Business School en diverse onderzoeksinstituten genieten er van een wederzijdse kruisbestuiving in een inspirerende omgeving.

In een helder, op communicatie gericht gebouw dragen docenten hun ervaring en kennis over aan 500 studenten en buigen onderzoekers zich over diverse thema’s omtrent leven en werk. Voor hen betekent de nieuwe huisvesting ook een nieuwe stimulans.

“De meerwaarde van ons gebouw is terug te vinden in  ons ambitieuse businessplan”,  zegt decaan Prof Dr. Philippe A. Naert.