In deze tweede informatiebrief vragen wij uw aandacht voor Dow Coming. In de bosrijke omgeving van Terhulpen tekende het Architectenburo Storme Storkebaum Van Ranst voor de Europese “Headquarters”  van deze Amerikaanse multinationale onderneming. Bij het ontwerp vormde het hooggekwalificeerde personeel een belangrijk aandachtspunt. Oorspronkelijk voorzag Dow Coming een interne bedrijfsorganisatie die volledig correspondeerde met die van het moederbedrijf in de Verenigde Staten.
Architect Van Ranst die het project begeleidde en die gedurende langere tijd in de V.S. werkzaam was (Architectenbureau  W. Gropius te Boston) wees evenwel op belangrijke culturele  verschillen:  waar men het in de V.S. niet ongewoon vindt te werken met kunstlicht of zijn werkdag in een volledig gesloten ruimte door te brengen, ligt dit bij de Europese werknemer anders.