“INNOVATIEVE LABORATORIA”
SVR-ARCHITECTS heeft een unieke expertise ontwikkeld met betrekking tot het ontwerpen van laboratoria, Dat zijn zowel de biomedische toepassingen als de R&D-laboratoria. “Dat is een enorm technische markt,” vertelt Jean-Pierre Van Lief­feringe. “Wij hebben een knowhow opgebouwd over dergelijke processen, en als architect werken wij als een soort consultant bij bedrijven.

Verschenen in “Bouwen aan Vlaanderen, jaarboek 2014

“INNOVATIVE LABORATORIES”
SVR-ARCHITECTS has developed unique expertise with regard to the design of laboratories, that is, both the biomedical applications and the R&D laboratories. “That is a huge technical market,” says Jean-Pierre Van Liefferinge. “We have built up know-how about such processes, and as an architect we work as a kind of consultant for companies..

Appeared in “Bouwen aan Vlaanderen, jaarboek 2014

“LABORATOIRES INNOVANTS”
SVR-ARCHITECTS a développé une expertise unique en matière de conception de laboratoires, à la fois d’applications biomédicales et de laboratoires de recherche et développement. “C’est un marché technique énorme”, déclare Jean-Pierre Van Liefferinge. “Nous avons développé un savoir-faire sur de tels processus et en tant qu’architecte, nous travaillons comme une sorte de consultant pour les entreprises.

Apparu dans “Bouwen aan Vlaanderen, jaarboek 2014