Bouwen gebeurt vaak met een specifieke functie voor ogen. Nochtans zijn generieke panden met een elastische structuur veel beter opgewassen tegen maatschappelijke veranderingen.

Verschenen op: Tijd.be – 31 maart 2016

Lees meer

Building often happens with a specific function in mind. However, generic buildings with an elastic structure are much better able to cope with social changes.

Appeared on: Tijd.be – 31 maart 2016

Read the original Dutch article

La construction arrive souvent avec une fonction spécifique à l’esprit. Cependant, les bâtiments génériques à structure élastique sont beaucoup mieux à même de faire face aux changements sociaux.

Est apparu sur: Tijd.be – 31 maart 2016

Lire l’article original en néerlandais