SUPERCARWASH

Carwash

Projectbeschrijving

De opdracht betreft de afbraak van een bestaande carwash en de oprichting van een nieuwe modernere versie. Het gebouw herbergt twee functies dewelke in het volume van het gebouw tot uitdrukking zijn gebracht. De hypermoderne wasstraat is ondergebracht in een glazen volume. De technische installatie en personeelsruimte werden ondergebracht in een eerder gesloten naastliggend volume.

Projectdetails

 • Bouwheer: RCS N.V.
 • Datum oplevering: 2011
 • Locatie: Lier (Antwerpsesteenweg)/België
 • Status: gerealiseerd
 • Vloeroppervlakte: 487 m2
 • Type: Industrie
 • Fotografie: Yvan Glavie

Gerelateerde projecten

SUPERCARWASH

Station de lavage performante

Description du projet

La mission est de démolir la station de lavage existante et de construire une nouvelle version, plus moderne. Le bâtiment abrite deux fonctions, clairement exprimées dans le volume du bâtiment. Le sas de lavage très moderne est enfermé dans un volume vitré. L’installation technique et les espaces réservés au personnel ont été regroupés dans un volume attenant, auparavant fermé.

Détails du projet

 • Maître de l’ouvrage: RCS N.V.
 • Date de réception: 2011
 • Localisation (rue)/pays: Lierre (Antwerpsesteenweg)/Belgique
 • Statut: Réalisé
 • Superficie du sol: 487 m²
 • Type: Industrie
 • Photos: Yvan Glavie

Projets annexés

SUPERCARWASH

Carwash

Project description

The contract involved the demolition of an existing car wash and the creation of a new, more modern version. The building houses two functions which are expressed in the building volume. The ultramodern wash tunnel is housed in glass. The technical installation and staff room are in an adjacent, formerly enclosed volume.

Project details

 • Client: RCS N.V.
 • Completion date: 2011
 • Location (street)/country: Lier (Antwerpsesteenweg)/Belgium
 • Status: Completed
 • Floor area: 487 m²
 • Type: Industrial
 • SkPhotography/: Yvan Glavie

Related projects