Een oud sanatorium met erfgoedwaarde renoveren tot woonzorgcentrum voor ouderen. Goed idee, maar het kost (veel) meer dan een doorsnee rusthuis. De coöperatie Vulpia Share zoekt er privébeleggers voor en wil ook de· kleine investeerdèr aanspreken.