SVR-ARCHITECTS beschikt over een sterke structuur die op 5 kernwaarden stoelt: duurzaamheid, meerwaarde, engagement, mee-ondernemen,kennis en expertise. Die passen ze telkens opnieuw toe in de diverse marktgebieden waarop ze actief zijn. De totale waardecreatie van elke specifieke klant verliezen ze nooit uit het oog.

Une structure solide fournit le marché mondial de SVR-ARCHITECTS.
Apparu dans « Black Oval, novembre 2014 – nr 14 »