We zijn blij te kunnen aankondigen dat we de wedstrijd gewonnen hebben!
In samenwerking met architektenburo Jef Van Oevelen

Op 21/12/2021 werd de Tijdelijke Maatschap Jef Van Oevelen / SVR- Architects (TM JVO/SVR) geselecteerd voor de ‘Raamovereenkomst voor de aanstelling van een ontwerpteam voor de implementatie van het VITO-masterplan m.b.t. de ontwikkeling van de site’.
De uitvoering van de raamovereenkomst vangt aan op maandag 17 januari 2022 en eindigt op 16 januari 2030.

Toelichting: In het kader van het Masterplan Infrastructuur worden de volgende jaren op de verschillende locaties van VITO diverse verbouwings- of inrichtingsprojecten gepland. Hiervoor wenste de aanbestedende overheid een raamovereenkomst af te sluiten met een ontwerpteam. Het Masterplan, en dus ook de raamovereenkomst, omvat zowel kleine als grote architectuuropdrachten,  zowel voor verbouwings- als nieuwbouwprojecten.

  • Voorbeelden van kleine projecten: aanleg parking, bijgebouw, technische hal,…
  • Voorbeeld van groot project: groot modulair gebouw.