Gratis grondwater tappen aan bouwwerf Arenberg Accelerator in het Wetenschapspark Heverlee, naast het gebouw van Bio-Incubator 2-3.

Elke druppel krijgt een nieuw leven waardoor water een deel wordt van de circulaire economie. Door WerfWater wordt water dat anders wordt weggepompt naar de riolering gerecupereerd en aangeboden voor hergebruik. Tot eind september kunnen Leuvenaars gratis water tappen aan deze bouwwerf in Heverlee om te gebruiken in huis en tuin.

Construction has started.

  • Every drop is given a new life, making water part of the circular economy.
  • WerfWater recovers water that would otherwise be pumped into the sewage system and makes it available for reuse.

Until the end of September people from Leuven can tap water for free at this construction site in Heverlee for use in their home and garden.

La construction a commencé.

  • Chaque goutte reçoit une nouvelle vie, faisant de l’eau une partie de l’économie circulaire.
  • WerfWater récupère l’eau qui serait autrement pompée dans le système d’égouts et la rend disponible pour une réutilisation.

Jusqu’à la fin du mois de septembre, les habitants de Louvain peuvent puiser de l’eau gratuitement sur ce chantier de Heverlee pour utilisation domestique (maison et jardin).

Lire article (en néerlandais) 

Description du projet