THOREAQ: nieuwe bouw- en energietechnieken testen in twee identieke testwoningen

Op 21/12/2021 werd de Tijdelijke Maatschap Jef Van Oevelen / SVR- Architects (TM JVO/SVR) geselecteerd voor de ‘Raamovereenkomst voor de aanstelling van een ontwerpteam voor de implementatie van het VITO-masterplan m.b.t. de ontwikkeling van de site’.
Architectenburo jef van oevelen ontwierp alvast Thoreaq, één van de twee infrastructuurprojecten die deel uitmaken van het Open Thor Living Lab, het grootschalige energielabo dat zich uitstrekt over Thor Park, de sociale woonwijk Nieuw Texas, de tuinwijken van Waterschei, en KRC Genk. Het is een unieke infrastructuuromgeving waar innovatie tot leven komt, en waar overheden, bedrijven en burgers ook actief betrokken worden om kennis uit te wisselen.

Innovatie en opschaling zijn daarom van essentieel belang. THOREAQ – dat net als CollecThor vandaag werd voorgesteld – heeft als doel een permanente onderzoeksinfrastructuur te ontwikkelen waarin samen met bedrijven innovaties op vlak van renovatietechnieken, verbetering van de binnenluchtkwaliteit en integratie van energiesystemen in reële omstandigheden getest en gevalideerd kunnen worden. Het gaat bijvoorbeeld om productinnovaties (geïntegreerde technieken, verbeterde warmtepompen of ventilatiesystemen) maar ook om de koppeling, slimme sturing en naadloze wisselwerking tussen deze technieken.

De infrastructuur zal bestaan uit vier eenheden: een technische hal, een werflabo en twee identieke gebouwen gelijkaardig aan bestaande woningen en uitgerust met technieken en een set meetapparatuur. In de twee identieke testgebouwen kunnen deze technologieën bovendien, via zogeheten A/B-testen, langs elkaar getest worden. Willen we bijvoorbeeld weten hoe verschillende warmtepompen presteren in combinatie met verschillende isolatietechnieken, opslagsystemen of zonneweringen, dan kan dat in de verschillende testgebouwen, die bewoond zullen worden door virtuele inwoners.

Lees meer