REVARTE

Revalidatieziekenhuis

Projectbeschrijving

Aan de Drie Eikenstraat te Edegem werd een volledig nieuwrevalidatieziekenhuis van 200 bedden opgericht door de VZW Maatschappij van Christelijke Liefdadigheid. Gezien de dominante aanwezigheid van het Universitaire ziekenhuis in de onmiddellijke omgeving, is het een formeel uitgangspunt van de VZW om dit gebouw een eigen architecturale vormgeving mee te geven. Een vormgeving die niet alleen de eigen identiteit van Revarté zal ondersteunen, maar eveneens zal zorgen dat de waarden van huiselijkheid, geborgenheid en ‘het zorg dragen voor’ worden uitgedragen.

Projectdetails

 • Bouwheer: Revalidatiecentrum ‘Hof ter Schelde’ vzw
 • Datum oplevering: 2012
 • Locatie: Edegem (Drie Eikenstraat)/België
 • Status: gerealiseerd
 • Vloeroppervlakte: 19.000 m2
 • Type: Revalidatieziekenhuis
 • Fotografie: Toon Grobet – Yvan Glavie

Gerelateerde projecten

REVARTE

rehabilitation hospital
Project description
A completely new 200-bed rehabilitation hospital was set up by the Christian Charity Society (Maatschappij van Christelijke Liefdadigheid) on Drie Eikenstraat in Edegem. Given the dominant presence of the University Hospital in the immediate vicinity, it was a formal point of departure for this non-profit organization that this building should have its own particular architectural character. This character not only supports Revarté’s identity but also ensures that the values of homeliness, a sense of security and caring are conveyed.
Project details
 • Client: Revalidatiecentrum ‘Hof ter Schelde’ vzw
 • Completion date: 2012
 • Location (street)/country: Edegem (Drie Eikenstraat)/Belgium
 • Status: Completed
 • Floor area: 19.000 m²
 • Type: Rehabilitation hospital
 • Photography: Toon Grobet – Yvan Glavie
Related projects

REVARTE

Hôpital de revalidation
Description du projet
C’est dans la Drie Eikenstraat d’Edegem qu’un tout nouvel hôpital de revalidation de 200 lits a été aménagé par la VZW Maatschappij van Christelijke Liefdadigheid. Au vu de la présence dominante de l’hôpital universitaire dans les environs immédiats, la VZW souhaitait conférer une forme architecturale propre à ce bâtiment. Une forme soutenant non seulement l’identité de Revarté, mais exprimant également ses valeurs de chaleur, sécurité et soin de l’autre.
Détails du projet
 • Maître de l’ouvrage: GZA (Gasthuiszusters Antwerpen)vzw
 • Date de réception: 2016
 • Localisation (rue)/pays: Wilrijk (Oosterveldlaan 22), België
 • Statut: gerealiseerd
 • Superficie du sol: 900 m2
 • Type: ziekenhuis
 • Croquis/photos/visualisations: Steven Massart
Projets annexés