SVR-ARCHITECTS beschikt over een sterke structuur die op 5 kernwaarden stoelt: duurzaamheid, meerwaarde, engagement, mee-ondernemen,kennis en expertise. Die passen ze telkens opnieuw toe in de diverse marktgebieden waarop ze actief zijn. De totale waardecreatie van elke specifieke klant verliezen ze nooit uit het oog.

Sterke structuur bezorgt SVR-ARCHITECTS wereldwijde afzetmarkt.
Verschenen in “Black Oval, november 2014 – nr 14”

SVR-ARCHITECTS has a strong structure based on 5 core values: sustainability, added value, engagement, entrepreneurship, knowledge and expertise. They apply them time and again in the various market areas in which they are active. They never lose sight of the total value creation of each specific customer..

Strong structure provides SVR-ARCHITECTS worldwide market.
Appeared in “Black Oval, november 2014 – nr 14”

SVR-ARCHITECTS beschikt over een sterke structuur die op 5 kernwaarden stoelt: duurzaamheid, meerwaarde, engagement, mee-ondernemen,kennis en expertise. Die passen ze telkens opnieuw toe in de diverse marktgebieden waarop ze actief zijn. De totale waardecreatie van elke specifieke klant verliezen ze nooit uit het oog.

Une structure solide fournit le marché mondial de SVR-ARCHITECTS.
Apparu dans “Black Oval, novembre 2014 – nr 14”