SVR-ARCHITECTS beschikt over een sterke structuur die op 5 kernwaarden stoelt: duurzaamheid, meerwaarde, engagement, mee-ondernemen,kennis en expertise. Die passen ze telkens opnieuw toe in de diverse marktgebieden waarop ze actief zijn. De totale waardecreatie van elke specifieke klant verliezen ze nooit uit het oog.

Sterke structuur bezorgt SVR-ARCHITECTS wereldwijde afzetmarkt.
Verschenen in “Black Oval, november 2014 – nr 14”