Op vrijdag 23 juni genoten we met de collega’s van onze zomeruitstap 2023. Op het programma enkele bezoeken aan projecten voor de KU Leuven.
1. Nieuwbouw Mobiliteitshub i.s.m. JHK Architecten (enkel locatie, in aanbestedingsfase)
2. Arenberg Accelerator bestaande uit Bio-Incubator IV (gerealiseerd) en Bio-Incubator V (werffase). Project i.s.m. Proof of the sum
3. Bioscience (werffase). Project i.s.m. Proof of the sum

Aansluitend volgde een gezellig, culinair etentje in restaurant ”Spaans Dak’ in Oud-Heverlee.

On Friday 23 June, we enjoyed our summer outing 2023 with colleagues. On the programme were several visits to projects for KU Leuven.
1. New Mobility Hub in collaboration with JHK Architects (location only, in tender phase).
2. Arenberg Accelerator consisting of Bio-Incubator IV (realised) and Bio-Incubator V (site phase). Project in collaboration with Proof of the sum
3. Bioscience (site phase). Project in cooperation with Proof of the sum

This was followed by a pleasant, culinary dinner in restaurant ”Spaans Dak” in Oud-Heverlee.

Le vendredi 23 juin, nous avons profité de notre sortie d’été 2023 avec nos collègues. Au programme, plusieurs visites de projets de la KU Leuven.
1. Nouveau centre de mobilité en collaboration avec JHK Architects (emplacement uniquement, en phase d’appel d’offres).
2. Accélérateur d’Arenberg composé du Bio-Incubateur IV (réalisé) et du Bio-Incubateur V (phase de chantier). Projet en collaboration avec Proof of the sum
3. Bioscience (phase de chantier). Projet en collaboration avec Proof of the sum

Le tout a été suivi d’un agréable dîner culinaire au restaurant ”Spaans Dak” à Oud-Heverlee.