“Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag bevestigen wij u dat de medewerkers van SVR-ARCHITECTS voor u ten allen tijde bereikbaar blijven via hun vertrouwde mailadres en telefoonnummer, zoals voor het ingaan van de COVID-19 richtlijnen.
Ons bureau neemt de COVID-19 richtlijnen strikt in acht, daarom werken onze medewerkers dan ook vooral van thuis uit. Aarzel dus niet contact te nemen met uw gesprekspartner bij ons bureau.

Met vriendelijke groeten,

Philippe Van Goethem, Jean-Pierre Van Liefferinge en An Vervoort “