Arenberg Accelerator onderstreept groei Wetenschapspark Arenberg
Proof of the sum, SVR -ARCHITECTS, Exilab en Studiebureau Riessauw winnen ontwerpwedstrijd voor nieuwe accelerator op Wetenschapspark Arenberg.

Wetenschapsark Arenberg
Het Wetenschapspark Arenberg wil de hightechregio Leuven versterken door een stimulerende omgeving en een goed uitgebouwde infrastructuur aan te bieden. Op die manier wil het wetenschapspark  jonge, hightech bedrijven en (internationale) R&D-intensieve ondernemingen ondersteunen die op lange termijn willen samenwerken rond onderzoek in de regio Leuven. Leuven telt een groot aantal gerenommeerde kennisinstellingen in een aantrekkelijke omgeving, beschikt over een groot aanbod van hoog opgeleide werknemers en is gemakkelijk bereikbaar.

Persbericht website de Architect
Ons persbericht
Projectfiche

Arenberg Accelerator souligne la croissance du parc scientifique Arenberg
Proof of the sum, SVR-ARCHITECTS, Exilab et Studiebureau Riessauw remportent le concours de création d’un nouvel accélérateur au parc scientifique Arenberg

Parc scientifique d’Arenberg
Le parc scientifique Arenberg veut renforcer la région de haute technologie de Louvain en offrant un environnement stimulant et une infrastructure bien développée. Le parc scientifique souhaite ainsi soutenir les jeunes entreprises de haute technologie et les entreprises à forte intensité de R & D (internationales) qui souhaitent collaborer à long terme à la recherche dans la région de Louvain. Louvain compte un grand nombre d’institutions de connaissances renommées dans un environnement attrayant, dispose d’un large éventail d’employés hautement qualifiés et est facilement accessible.

Persbericht website de Architect
Ons persbericht
Projectfiche

Arenberg Accelerator underlines growth at Arenberg Science Park
Proof of the sum, SVR -ARCHITECTS, Exilab and Studiebureau Riessauw win design competition for new accelerator at Arenberg Science Park.

Arenberg science park
The Arenberg Science Park wants to strengthen the high-tech region of Leuven by offering a stimulating environment and a well-developed infrastructure. In this way, the science park wants to support young, high-tech companies and (international) R&D intensive companies that want to collaborate in the long term on research in the Leuven region. Leuven has a large number of renowned knowledge institutions in an attractive environment, has a large range of highly trained employees and is easily accessible.

Persbericht website de Architect
Ons persbericht
Projectfiche