Voor een helikoptervlucht over onze bedrijventerreinen zullen zich maar weinig gegadigden aandienen, ook niet in West-Vlaanderen. Het landschap is gefragmenteerd en chaotisch ingevuld: De overblijfselen van een wilde bedrijfsgroei getuigen vaak van troosteloos gebricoleer, de monotone betonnen ‘schoendozen’ in het landschap zijn niet erg opbeurend. Maar sommige geïnspireerde ondernemers, vaak KMO’ ers, zetten tegenwoordig wel bedrijfsgebouwen neer die niet alleen leuk zijn om naar te kijken, maar waarin het vooral leuk werken is.