Als aanloop naar de Open Monumentendag van gisteren, organiseerde de gemeente Overijse een dubbele lezing over Tombeekheyde. Enerzijds kwam Johan Wambacq, één van de auteurs van ‘Paleis op de heide’ aan het woord. Nadien sprak Philippe Van Goethem over de restauratie en herbestemming van het sanatorium van Tombeek. Zijn uniek naslagwerk ‘EEN ICOON HERBOREN, bevat een tijdlijn over de belangrijkste mijlpalen die bereikt werden en de gebeurtenissen die grote invloed hadden op het eindresultaat.

Te koop

Lees meer

In the run-up to yesterday’s Heritage Day, the municipality of Overijse organized a double lecture on Tombeekheyde. On the one hand, Johan Wambacq, one of the authors of ‘Paleis op de heide’, spoke. Afterwards Philippe Van Goethem spoke about the restoration and re-use of the Tombeek sanatorium. His unique reference work ‘REBORN A ICON’ contains a timeline about the most important milestones that were achieved and the events that had a major impact on the end result.

View project

Dans la perspective de la journée du patrimoine d’hier, la municipalité d’Overijse a organisé une double conférence sur le Tombeekheyde. Johan Wambacq, l’un des auteurs de «Paleis op de heide», a pris la parole. Philippe Van Goethem a ensuite parlé de la restauration et de la réutilisation du sanatorium de Tombeek. Son ouvrage de référence unique, ‘REBORN A ICON’, contient une chronologie des jalons les plus importants atteints et des événements ayant eu une incidence majeure sur le résultat final.

Fiche de projet