ACKERMANS & VAN HAAREN

Kantoorgebouw

Projectbeschrijving

In het centrum van Antwerpen ontwierp SVR-ARCHITECTS het vernieuwde hoofdkantoor van Ackermans & van Haaren. Het project integreert een belangrijk historisch pand, twee herenwoningen en een nieuwbouw tot een opmerkelijk geheel waarin oud en nieuw elk hun identiteit behouden. De beursgenoteerde groep voert de toren bovenop het historisch hoekgebouw in haar logo. Een duidelijke boodschap: van hier uit heeft Ackermans & van Haaren zicht op zaken.

Projectdetails

 • Bouwheer: Ackermans & van Haaren
 • Datum oplevering: 2007
 • Locatie: Antwerpen (Begijnenvest/Schermerstraat)/België
 • Status: gerealiseerd
 • Vloeroppervlakte: 5.700 m2
 • Type: Kantoren
 • Fotografie: Yvan Glavie

Gerelateerde projecten

ACKERMANS & VAN HAAREN

Siège principal
Description du projet
Dans le centre d’Anvers, SVR-ARCHITECTS a procédé à la rénovation du siège principal d’Ackermans & van Haaren. Le projet intègre un important immeuble historique, deux maisons de maître et une construction neuve, pour créer un ensemble remarquable où l’ancien et le neuf préservent leur identité. Le groupe, côté en bourse, a apposé son logo sur la tour surplombant le bâtiment d’angle historique. Un message clair s’en dégage : Ackermans & van Haaren a ici une vue imprenable sur les affaires.
Détails du projet
 • Maître de l’ouvrage: Ackermans & van Haaren
 • Date de réception: 2007
 • Localisation (rue)/pays: Anvers (Begijnenvest/Schermerstraat)/Belgique
 • Statut: Réalisé
 • Superficie du sol: 5.700 m²
 • Type: Bureaux
 • Photos: Yvan Glavie
Projets annexés

ACKERMANS & VAN HAAREN

Office building

Project description

In the centre of Antwerp SVR-ARCHITECTS designed the new headquarters of Ackermans & van Haaren. The project integrated an important historic building, two town houses and a new building to create a remarkable whole in which old and new each retain their identity. This listed corporation features the iconic tower on top of the historic corner building in its logo. A clear message: from here Ackermans & van Haaren keep an eye on business.

Project details

 • Client: Ackermans & van Haaren
 • Completion date: 2007
 • Location (street)/country: Antwerp (Begijnenvest/Schermerstraat)/Belgium
 • Status: Completed
 • Floor area: 5.700 m²
 • Type: Offices
 • Photography/Renderings: Yvan Glavie

Related projects