BELGACOM

Uitbreiding kantoorgebouw

Projectbeschrijving

De renovatie en vernieuwbouw van een oude meubelfabriek (toonzaal, kantoren en ateliers) tot kantoorgebouw voor de technische diensten van Belgacom in Hasselt, werd gerealiseerd op amper één jaar. Het merendeel van de 200 werkposten die in het gebouw gehuisvest zijn, zijn open landschapskantoren. Om aan elke werkplaats een gelijkwaardig comfort te kunnen bieden, werd de diepte van het gebouw beperkt tot 17 m. Omdat het gebouw zich langs een grote verkeersweg situeert, werd geopteerd voor een strakke en open gevel.

Projectdetails

 • Bouwheer: Implant N.V.
 • Datum oplevering: 2004
 • Locatie: Hasselt (H. Van Veldekesingel 39) / België
 • Status: gerealiseerd
 • Vloeroppervlakte: 3.250 m2
 • Type: Kantoren
 • Fotografie: Yvan Glavie

Gerelateerde projecten

BELGACOM

Extension immeuble de bureaux

Description du projet

Les travaux de transformation et la réhabilitation d’une ancienne usine de meubles (salle d’exposition, bureaux et ateliers) en immeuble de bureaux pour les services techniques de Belgacom à Hasselt se sont déroulés en à peine un an. La majorité des 200 postes de travail qui se trouvent dans le bâtiment sont des bureaux paysagers ouverts. Afin d’offrir un même niveau de confort à chaque poste de travail, la profondeur du bâtiment a été limitée à 17 mètres. Vu que le bâtiment se trouve le long d’une voie très fréquentée, le choix s’est porté sur une façade sobre et ouverte.

Détails du projet

 • Maître de l’ouvrage: Implant N.V.
 • Date de réception: 2004
 • Localisation (rue)/pays: Hasselt (H. Van Veldekesingel 39) / Belgique
 • Statut: Réalisé
 • Superficie du sol: Bureaux
 • Type: Bureaux
 • Photos: Yvan Glavie

Projets annexés