INNOGENETICS

Kantoren, laboratoria

Projectbeschrijving

Innogenetics is een biotech bedrijf, toegespitst op de ontdekking, ontwikkeling en commercialisatie van zowel diagnostische als therapeutische producten op het vlak van de humane gezondheidszorg. Omwille van de geweldige expansie en de voorziene lancering van heel wat nieuwe producten, kreeg SVR-ARCHITECTS in 1997 de opdracht een nieuw kantoor en productiegebouw voor diagnostische tests te ontwerpen.

Voor de verwezenlijking van het Ontwikkelings- en Productiecentrum werd een beroep gedaan op het engineeringsbureau Jacobs Engineering uit Antwerpen.

Projectdetails

 • Bouwheer: Innogenetics N.V.
 • Datum oplevering: 2002
 • Locatie: Zwijnaarde (Technologiepark)/België
 • Status: gerealiseerd
 • Vloeroppervlakte: 16.920 m²
 • Type:
  Onderzoek: laboratoria
  Utiliteit: productie & kantoren
 • Fotografie: Yvan Glavie

Gerelateerde projecten

INNOGENETICS

Bureaux, laboratoires
Description du projet
Innogenetics est une entreprise de biotechnologie qui vise la découverte, le développement et la commercialisation de produits de diagnostic et thérapeutiques dans le domaine des soins de santé humains. En raison de l’incroyable expansion et du lancement prévu de nombre de nouveaux produits, le bureau d’architectes Storme Van Ranst s’est vu confié en 1997 pour mission de concevoir un nouveau bureau et un bâtiment de production pour tests diagnostiques.
Pour réaliser le centre de développement et production, il a été fait appel au bureau d’ingénierie Jacobs Engineering d’Anvers.
Détails du projet
 • Maître de l’ouvrage: Innogenetics N.V.
 • Date de réception: 2002
 • Localisation (rue)/pays: Zwijnaarde (Technologiepark)/Belgique
 • Statut: Réalisé
 • Superficie du sol: 16.920 m²
 • Type: Bureaux, laboratoires
 • Photos: Yvan Glavie
Projets annexés

INNOGENETICS

Offices, laboratories

Project description

Innogenetics is a biotech company focused on the research, development and commercialization of diagnostic and therapeutic products in the field of human healthcare. Because of the tremendous expansion and the anticipated launch of many new products, in 1997 SVR-ARCHITECTS was commissioned to design a new office and production building for diagnostic tests.

Jacobs Engineering from Antwerp were called in to help with the realization of the Development and Production Centre.

Project details

 • Client: Innogenetics N.V.
 • Completion date: 2002
 • Location (street)/country: Zwijnaarde Ghent (Technology Park)/Belgium
 • Status: Completed
 • Floor area: 16.920 m²
 • Type: Offices, laboratories
 • Photography: Yvan Glavie

Related projects