MASTERPLAN VITO DOMEIN 3 (FASE 1) | MOL

VITO Lab | Piloothal | Opslaghal | Parking met connector en omgevingsaanleg

Projectbeschrijving

Op 21/12/2021 werd de Tijdelijke Maatschap Jef Van Oevelen / SVR- Architects (TM JVO/SVR) geselecteerd voor de ‘Raamovereenkomst voor de aanstelling van een ontwerpteam voor de implementatie van het VITO-masterplan m.b.t. de ontwikkeling van de site’. Het Domein 3 wordt door VITO aanzien als een site gericht op onderzoek en innovatie, die in de toekomst verder kan uitgebouwd worden in functie van eventuele toekomstige verhuisbewegingen vanuit Domein 1.

PROGRAMMA
Raamovereenkomst gebouwen masterplan domein 3

 • nieuwbouw VITO Lab: een gebouw met 3 modulaire/flexibele vleugels die met elkaar verbonden worden op verschillende posities (zowel in het horizontale plan als verticaal), bestaande uit vier bovengrondse bouwlagen, een gelijkvloers en 3 verdiepingen.
 • nieuwbouw VITO Piloothal
 • nieuwbouw VITO Opslaghal voor de opslag van gassen (zowel in flessen als in 2 tanks), de opslag van chemische producten, de opslag van vaste materialen en stalen en de opslag van chemisch afval in chemotainers.
 • connector (op hoogte) vormt binnen het masterplan de ruggengraat voor het voetgangersverkeer op de site. Hij vertrekt op het landschappelijk vormgegeven vegetatiedak van de parking en verbindt van hieruit de verschillende gebouwen op de site en dit zowel in de huidige als de toekomstige ontwikkelingen op het terrein.
 • omgevingsaanleg

Projectdetails

 •  Bouwheer: VITO NV
 • Datum oplevering: fase 1: wordt voorzien in 2024
 • Locatie: Mol (Boeretang 200), België
 • Status:
  – Studie fase 1: 24/12/2021 t.e.m. 15/09/2022
  – Omgevingsvergunning fase 1: 16/09/2022
  – Aanvang uitvoering  fase 1 (eerste steenlegging) : 23/10/2023
 • Vloeroppervlakte: Masterplan Domein 3 (kadastrale percelen): 193.531m²
  Fase 1: 13.960 m² (excl. parking) bestaande uit: VITO-Lab (onderzoeksgebouw): 10.604m², VITO Piloothal: 1.876 m², VITO Opslaghal: 1.480 m², Parking: 2.000m² (uitgesteld)
 • Type: Onderzoeksgebouw
 • Beelden: Blacksquid

  Gerelateerde projecten