Al 25 jaar staat het leeg, maar nu wordt het sana­torium Joseph Lemaire in Overijse dan toch in ere hersteld. Het moder­nistische gebouw werd in 1937 opgetrokken in opdracht van de socialistische verzekeringsmaatschappij La Prévoyance Sociale, en werd ver·noemd naar de toenmalige directeur. Het sanatorium is 12 500 kubieke meter groot en heeft talloze opmerkelijke details.

Volledig artikel (verchenen in De Morgen, 21 juni 2013)

Projectfiche

It has been empty for 25 years, but now the Joseph Lemaire sanatorium in Overijse is being restored. The modernist building was erected in 1937 by order of the socialist insurance company La Prévoyance Sociale, and was named after the then director. The sanatorium is 12 500 cubic meters in size and has countless remarkable details.

Il est vide depuis 25 ans, mais le sanatorium Joseph Lemaire à Overijse est en cours de restauration. Le bâtiment moderniste a été construit en 1937 sur ordre de la compagnie d’assurances socialiste La Prévoyance Sociale, et porte le nom du directeur de l’époque. Le sanatorium est de 12 500 mètres cubes et possède d’innombrables détails remarquables.