Architectuur

Zowel vormelijk als inhoudelijk streeft SVR-ARCHITECTS doelbewust naar een eigentijdse consensus tussen creatieve esthetiek, technische performantie, culturele eigenheid en economisch rendement. Wij zorgen ervoor dat de opgeleverde gebouwen getuigen van een sterke klant- en resultaatgerichtheid en getuigen van een bijzondere betrokkenheid bij mens, maatschappij en leefomgeving.

Minder is alleen beter waar méér niet goed is.

“Sector”

ZIE PROJECTEN

“Type”

ZIE PROJECTEN

“Status”

ZIE PROJECTEN

“Wedstrijden”

ZIE PROJECTEN