Naar jaarlijkse gewoonte werd er ook dit jaar een Nieuwjaarsuitstap georganiseerd voor ons personeel. Op 11 januari bezochten we een aantal van onze, in 2018, gerealiseerde projecten.
We brachten een bezoek aan de hoofdzetel van Eternit in Kapelle-op/den Bos, aan de ondergrondse parking op de Grote Markt van Vilvoorde, aan het kantoorgebouw van Befimmo (Guimard 9) en het opleidingscentrum van het Europees Parlement in Brussel en aan Residentie Tombeekheyde in Overijse. Nadien sloten we af met een Nieuwjaarsdiner en klonken we op een schitterend 2019.
De foto werd genomen aan de ingang van Residentie Tombeekheyde.

Eternit
Ondergrondse Parking Vilvoorde
Kantoorgebouw Befimmo
Opleidingscentrum Europees Parlement
Residentie Tombeekheyde

 

As usual, a New Year’s trip was also organized for our staff this year. On 11 January we visited a number of our projects, completed in 2018.We visited the Eternit headquarters in Kapelle-op / den Bos, the underground parking on the Grote Markt in Vilvoorde, the Befimmo office building (Guimard 9) and the European Parliament training center in Brussels and at Tombeekheyde Residence in Overijse. Afterwards we ended with a New Year’s dinner and we sounded at a beautiful 2019.The photo was taken at the entrance of Residence Tombeekheyde.

  • Eternit
  • Underground Parking Vilvoorde
  • Befimmo office building
  • European Parliament Training Center
  • Residence Tombeekheyde

Comme d’habitude, un voyage de Nouvel An a également été organisé pour notre personnel cette année. Le 11 janvier, nous avons visité plusieurs de nos projets achevés en 2018.

Nous avons visité le siège d’Eternit à Kapelle-op / den Bos, le parking souterrain du Grote Markt à Vilvorde, l’immeuble de bureaux Befimmo (Guimard 9), le centre de formation du Parlement européen à Bruxelles et la résidence Tombeekheyde. à Overijse. Ensuite, nous avons terminé avec un dîner du Nouvel An et nous avons sonné à une belle 2019.La photo a été prise à l’entrée de la résidence Tombeekheyde.

  • Eternit
  • Parking souterrain Vilvoorde
  • Immeuble de bureaux Befimmo
  • Centre de formation du Parlement européen
  • Résidence Tombeekheyde