CREYF'S NV

Kantoren

Projectbeschrijving

Een renovatie tot op het bot. Zo kan je de transformatie van de voormalige Essobuilding aan de Frankrijklei het best omschrijven. Creyf’s liet zijn oog op dit opgeleefde pand vallen als nieuwe hoofdvestiging van de groep.

Voordien was Creyf’s gehuisvest in de Rooseveltbuilding maar de verschillende afdelingen zaten onlogisch verspreid over het gehele gebouw hetgeen de onderlinge communicatie en afspraken niet bevorderde.

Projectdetails

 • Bouwheer: Creyf’s N.V.
 • Datum oplevering: 2002
 • Locatie: Antwerpen (Frankrijklei)/België
 • Status: gerealiseerd
 • Vloeroppervlakte: 7.000 m2 kantoren, 2.300 m2 parking
 • Type: Kantoren, parking
 • Fotografie: Yvan Glavie

Gerelateerde projecten

CREYF'S NV

Offices and car park

Project description

Renovation down to the bone. That is the best description of the transformation of the former Esso Building on Frankrijklei. Creyf’s had their eye on this revitalized building as the new headquarters of the group.

Previously Creyf’s had been housed in the Roosevelt Building, but the various departments were spread illogically over the entire building, which did not facilitate internal communication and appointments.

Project details

 • Client: Creyf’s N.V.
 • Completion date: 2002
 • Location (street)/country: Antwerp (Frankrijklei)/Belgium
 • Status: Completed
 • Floor area: 7.000 m² offices, 2.300 m² car park
 • Type: Offices, car park
 • Photography: Yvan Glavie

Related projects

CREYF'S NV

Bureaux et parking
Description du projet
Une rénovation en profondeur. C’est ainsi que l’on pourrait décrire la transformation de l’ancien bâtiment Esso situé sur la Frankrijklei. Creyf’s a choisi d’installer le siège principal de ce groupe dans ce bâtiment rénové.

Auparavant, Creyf’s était installé dans le Rooseveltbuilding dans lequel les différents départements étaient répartis de manière illogique dans l’ensemble du bâtiment, nuisant à la communication et aux conventions.

Détails du projet
 • Maître de l’ouvrage: Creyf’s S.A.
 • Date de réception: 2002
 • Localisation (rue)/pays: Anvers (Frankrijklei)/Belgique
 • Statut: Réalisé
 • Superficie du sol: 7.000 m² de bureaux, 2.300 m² de parking
 • Type: Bureaux, parking
 • Photos: Yvan Glavie
Projets annexés