ALLEN & OVERY

Kantoren

Projectbeschrijving

In 2009 werd beslist om de Allen & Overy medewerkers uit het nabijgelegen Monsanto gebouw mee te integreren in het kloostergebouw Tervurenlaan 268A. Allen & Overy LLP is een internationaal advocatenkantoor.  Dit was de derde opdracht van het advocatenkantoor voor SVR-ARCHITECTS. Het architectenbureau SVR-ARCHITECTS, met project-verantwoordelijke Steven Mestdagh, reeds betrokken bij de inrichting van de vergaderzalen kreeg de opdracht voor :

Projectdetails

 • Bouwheer: Allen & Overy
 • Datum oplevering: 2012
 • Locatie: Brussel (Tervurenlaan)/België
 • Status: gerealiseerd
 • Vloeroppervlakte: 6.000 m2
 • Type: Kantoren
 • Fotografie: Toon Grobet – Yvan Glavie

Gerelateerde projecten

ALLEN & OVERY

Bureaux
Description du projet
En 2009, la décision a été prise d’intégrer les collaborateurs Allen & Overy du bâtiment Monsanto attenant dans le bâtiment dit « du Couvent » sis Avenue de Tervuren 268A. Allen & Overy LLP est un bureau d’avocats international. C’était la troisième mission que le bureau d’avocats confiait à SVR-ARCHITECTS. Le bureau d’architectes SVR-ARCHITECTS, avec Steven Mestdagh dans le rôle de responsable de projet, avait déjà été impliqué dans l’aménagement des salles de réunion.
Détails du projet
 • Maître de l’ouvrage: Allen & Overy
 • Date de réception: 2012
 • Localisation (rue)/pays: Bruxelles (Avenue de Tervuren)/Belgique
 • Statut: Réalisé
 • Superficie du sol: 6.000 m²
 • Type: Bureaux
 • Photos: Toon Grobet – Yvan Glavie
Projets annexés

ALLEN & OVERY

Offices

Project description

In 2009 Allen & Overy decided to integrate employees from the nearby Monsanto building into the old monastery building at Avenue de Tervueren 268A.
Allen & Overy LLP is an international law firm. This was their third commission for SVR-ARCHITECTS. SVR-ARCHITECTS, with project leader Steven Mestdagh, who had already been involved in the meeting rooms project, was awarded a contract for.

Project details

 • Client: Allen & Overy
 • Completion date: 2012
 • Location (street)/country: Brussels (Avenue de Tervueren)/Belgium
 • Status: Completed
 • Floor area: 6,000 m²
 • Type: Offices
 • Photography: Toon Grobet – Yvan Glavie

Related projects