PROCTER & GAMBLE BRUSSEL

R&D, kantoren Brussels Innovation Center (BIC)

Projectbeschrijving

In Strombeek-Bever bij Brussel ontwierpen SVR-ARCHITECTS, samen met de Duitse architect Beucker / BHLM, een nieuw gebouw voor de multinationale onderneming Procter & Gamble die er zijn Benelux headquarters en zijin European Technical Center groepeert.
Het architecturaal concept onderscheidt een zachte kern van glas die een dienstencentrum huisvest en twee zijvleugels met kantoorruimtes die als een harde schelp van steen, de pit beschermen.

Projectdetails

 • Bouwheer: Procter & Gamble
 • Datum oplevering: tussen 2000 tot op heden (fase 1)
 • Locatie: Strombeek-Bever (Temselaan 100), België
 • Status: gerealiseerd en uitvoering
 • Vloeroppervlakte: 40.000 m2 kantoren
 • Type:
  Onderzoek: laboratoria, piloothallen
  Utiliteit: consumer lounge, warehouse, keuken
 • Fotografie: Freddy Haegeman

Gerelateerde projecten

PROCTER & GAMBLE BRUXELLES

R&D, kantoren Brussels Innovation Center (BIC)

Déscription du projet

À Strombeek-Bever, non loin de Bruxelles, SVR-ARCHITECTS a réalisé, en collaboration avec l’architecte allemand Beucker / BHLM, un nouveau bâtiment pour l’entreprise multinationale Procter & Gamble, regroupant son siège principal du Benelux et son European Technical Center.
Le concept architectural se distingue de par un cœur doux en verre, abritant un centre de service, et deux ailes latérales avec espaces de bureaux qui, comme une coquille solide de pierre, protègent le cœur.

Détails du projet

 • Client: Procter & Gamble
 • Date de livraison: entre 2000 et aujourd’hui (phase 1)
 • Location: Strombeek-Bever (Temselaan 100), Belgique
 • Statut: réalisé et en construction
 • Superficie du sol: 40.000 m2 bureaux
 • Type:
  Recherche: laboratoires, halls pilotes
  Utilité: consumer lounge, warehouse, cuisine
 • Photographie: Freddy Haegeman

Projets annexés