SCHELDETHEATER

Theatergebouw

Projectbeschrijving

Aan de stadsrand van het Nederlandse Terneuzen ontwierp SVR-ARCHITECTS een nieuw theater met uitzicht op de brede Scheldemonding. Met de ambitie er ook opera-, dansvoorstelling en musicals aan te bieden, werd het een multifunctioneel gebouw met alle technische faciliteiten die deze kunstvormen vereisen. Op een opmerkelijke wijze esthetisch en functioneel geïntegreerd in het stedelijk landschap, maakt het “Scheldetheater” zich nu op om cultuur minnend Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen te bekoren.

Projectdetails

 • Bouwheer: Gemeente Terneuzen
 • Datum oplevering: 2001
 • Locatie: Terneuzen ( Westkolkstraat)/België
 • Status: gerealiseerd
 • Vloeroppervlakte: 4.000 m2
 • Type: Theater
 • Fotografie: Freddy Haegeman

Gerelateerde projecten

SCHELDETHEATRE

Théâtre
Description du projet
En bordure de la ville néerlandaise de Terneuzen, le bureau d’architectes Storme Van Ranst a conçu un nouveau théâtre avec vue sur la large embouchure de l’Escaut. Ambitionnant de proposer des opéras, spectacles de danse et musicaux, il a été imaginé en tant que bâtiment multifonctionnel proposant toutes les facilités techniques qu’exigent ces formes d’art. Intégré de manière remarquable sur les plans esthétique et fonctionnel dans un paysage urbain, le Scheldetheater est désormais un fleuron de la culture en Flandre zélandaise et Flandre.
Détails du projet
 • Maître de l’ouvrage: Commune de Terneuzen
 • Date de réception: 2001
 • Localisation (rue)/pays: Terneuzen (Westkolkstraat)/Belgique
 • Statut: Réalisé
 • Superficie du sol: 4.000 m²
 • Type: Théâtre
 • Photos: Freddy Haegeman
Projets annexés

SCHELDT THEATRE

Theatre building

Project description

On the outskirts of Terneuzen (Netherlands), SVR-ARCHITECTS designed a new theatre overlooking the broad river mouth of the Scheldt. With the ambition to stage both opera, dance and musicals, it became a multifunctional building with all the technical facilities these art forms require. Integrated into the urban landscape in an aesthetically and functionally remarkable manner, the Scheldt Theatre attracts culture-lovers from both Flanders and Dutch Flanders.

Project details

 • Client: Municipality Terneuzen Terneuzen
 • Completion date: 2001
 • Location (street)/country: Terneuzen (Westkolkstraat)/Belgium
 • Status: Completed
 • Floor area: 4.000 m²
 • Type: Theatre
 • Photography: Freddy Haegeman

Related projects