WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA

Sociale huisvesting Jan Davidlei, Sint- Bernardsesteenweg, Max Roosesstraat (Hennig 2 fase 1a-b,2a-b,3,4,5)

Projectbeschrijving

(Ver) nieuwbouw en renovatie van 237 oude appartementen waarin één met winkel naar 99 gerenoveerde appartementen, waarvan één appartement ingericht voor andersvaliden en aansluitend 135 nieuwe appartementen in een mix van 1-, 2- en 3-slaapkamer-woningen. Dit om te voldoen aan de hedendaagse woonvereisten. De werken gebeurden voornamelijk binnen de contouren van de vroegere bouwvolumes. Ze zorgen dan ook voor een opwaardering van de gehele sociale woonomgeving.

Projectdetails

 • Bouwheer: Woonhaven Antwerpen CVBA
 • Datum oplevering: 2005
 • Locatie: Antwerpen (Hendriklei – Jan Davidlei – Max Roosesstraat)/België
 • Status: gerealiseerd
 • Vloeroppervlakte: 11.000 m2
 • Type: Huisvesting
 • Fotografie: Yvan Glavie en Freddy Haegeman

Gerelateerde projecten

WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA

Social housing Jan Davidlei, Sint- Bernardsesteenweg, Max Roosesstraat (Hennig 2 phase 1a-b, 2a-b, 3, 4, 5)

Project description

Remodelling, new build and renovation of 237 old apartments including one with a shop to deliver 99 renovated apartments, including one equipped for the disabled, and 135 new apartments in a mix of 1-3-bedroom dwellings. This was done in order to meet contemporary residential needs. The work took place mainly within the contours of the earlier built volumes, thus contributing to the improvement of the whole social living environment.

Project details

 • Client: Woonhaven Antwerp CVBA
 • Completion date: 2005
 • Location (street)/country: Antwerp (Hendriklei – Jan Davidlei – Max Roosesstraat)/Belgium
 • Status: Completed
 • Floor area: 11.000 m²
 • Type: Accommodation
 • Sketches/Photography/Renderings: Yvan Glavie/Freddy Haegeman

Related projects

WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA

Logements sociaux Jan Davidlei, Sint- Bernardsesteenweg, Max Roosesstraat (Hennig 2 phases 1a-b, 2a-b, 3, 4, 5)

Description du projet

Construction neuve et rénovation de 237 anciens appartements, dont un magasin, en 99 appartements rénovés, dont un aménagé pour personnes à mobilité réduite et ensuite 135 nouveaux appartements dans un mélange d’habitations 1, 2 et 3 chambres. L’ensemble est destiné à répondre aux exigences de logement modernes. Les travaux sont principalement intervenus dans les contours des anciens volumes de construction. Ils ont permis de mettre en valeur l’ensemble des logements sociaux.

Détails du projet

 • Maître de l’ouvrage: Woonhaven Antwerpen CVBA
 • Date de réception: 2005
 • Localisation (rue)/pays: Anvers (Hendriklei – Jan Davidlei – Max Roosesstraat.)/Belgique
 • Statut: Réalisé
 • Superficie du sol: 11.000 m²
 • Type: Logements
 • Photos: Yvan Glavie et Freddy Haegeman

Projets annexés