ALPHEUSPOORT

Appartementencomplex

Projectbeschrijving

Het project omvat de nieuwbouw van een appartementencomplex met 51 woongelegenheden, een commerciële ruimte en een ondergrondse parking met 52 staanplaatsen.

Het op te richten volume wordt ingeplant rekening houdend met de historische bouwlijnen van het bouwblok, waardoor een inbreidingsvolume ontstaat tussen het voorblok van het Alpheusdal in de Williotstraat en het bestaande schoolgebouw in de Moorkensstraat.

Projectdetails

  • Bouwheer: N.V. Vlaamse Poort
  • Datum oplevering: 2010
  • Locatie: Berchem(Hoek Williotstraat / Moorkensstraat)/België
  • Status: gerealiseerd
  • Vloeroppervlakte: 7.996 m2 (inclusief kelder)
  • Type: Huisvesting
  • Fotografie: Filip Williot

Gerelateerde projecten