“Ook moet het gebouw innovatie stimuleren. We hebben daarom bijzondere aandacht voor netwerking. In het ontwerp trachten we informele en formele interactie te stimuleren via flexibele ruimtes, weldoordachte inplanting van circulatiewegen en het inbouwen van transparantie. Ten slotte is ook duurzaamheid zeer belangrijk geworden. Labo’s verbruiken gemiddeld vijf maal meer energie dan een kantoorgebouw, dus energiezuinigheid is cruciaal. De technische infrastructuur kan hierbij een groot verschil maken.”

Werkwijze

Van Liefferinge: “Met onze methodologie op basis van een stappenplan betrekken we de opdrachtgever bij het analyseren en concretiseren van zijn programma, en brengen we de gepaste complexiteit in kaart. We definiëren duidelijke succescriteria vooraleer over te gaan tot enige vorm van ontwerp, want dat is cruciaal voor een vlot vervolg en een duurzaam architecturaal project.”

De labo’s van de toekomst

“Onderzoek zal in de toekomst vermoedelijk nog meer digitaal en virtueel gaan. Hierdoor kan de inrichting van bepaalde labo’s er significant anders gaan uitzien. Anderzijds zullen bedrijven meer dan ooit het netwerken tussen diverse onderzoekers, toeleveranciers, spin-offs en universiteiten promoten. Dit zal leiden tot transparantere gebouwen met een brede mix aan open en gesloten infrastructuur, en gedifferentieerde wetenschapsparken die een stimulerend ecosysteem vormen”, voorspelt Van Liefferinge.