De VRT-gebouwen dateren uit de jaren zestig. Lange interne circulatiewegen, het ontbreken van een waardige ontvangstruimte voor bezoekers, gebrek aan kantoorruimte, de totaal voorbijgestreefde energieprestatie van het gebouw en niet in het minst de gewijzigde werkwijzen bij de omroep, vormden de aanleiding voor een grootschalig renovatieproject, dat loopt onder de naam
‘TOM’ (Totale OMbouw).