Het door SVR-ARCHITECTS ontworpen Moeder- en Kindcentrum is geopend door Koningin Mathilde, die ook haar naam verleend aan de nieuwe ziekenhuisvleugel van het UZA in Edegem.   De nieuwe afdeling komt er onder meer vanwege plaatsgebrek bij de afdeling neonatalogie. De bouw werd in 2011 gestart en er zijn 80 bedden voorzien. De teams van verloskunde, neonatologie en pediatrie komen er terecht, waarbij men de focus op moeder en kind wil leggen. Er wordt onder meer gewezen op comfortabele verblijfsfaciliteiten voor de ouders van een ziek kind of een pasgeborene.