De Universiteit Gent heeft SVR-ARCHITECTS gekozen om een masterplan te ontwikkelen voor haar site aan de Proeftuinstraat en daar nieuwe labogebouwen te ontwerpen voor de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen. Deze bijzondere site ligt tussen Schelde, spoor en snelweg. Het sluit aan bij grootschalige industrie maar ook bij dichte woningbouw en bevat relicten van een historisch kasteelpark. De jury selecteerde onze inzending op basis van de voorgestelde ontwerpmethodiek en visie op het onderzoeksgebouw van de toekomst. De UGent apprecieerde onze duidelijke, gestructureerde en volledige projectaanpak dat opgebouwd is uit vier grote stappen: analyse, visie, concept en ontwerp. Wij zijn ervan overtuigd dat een helder ontwerpproces aan de basis ligt van een gedragen en succesvol project.