Vandaag worden termen zoals ‘lab of the future’ en ‘smart lab’ volop in de mond genomen, maar wat houden deze begrippen nu concreet in en hoe ga je best tewerk?

Themabijlage ‘Life science’ bij de Standaard, feb. 2019, pag. 13