FLUXYS

Kantoorgebouw Guimardstraat 4

Projectbeschrijving

Voor Fluxys, een Europese speler op het vlak van aardgasinfrastructuur, nog begin dit jaar in Wenen bekroond met de ‘Gasopslagbeheerder van het Jaar’-Award, hergroepeerde SVR-ARCHITECTS drie afzonderlijke gebouwen, tot een nieuw geheel.

Door het samenvoegen van het gebouw “Kunst 31” en het vernieuwde “Guimard 6” vinden de verschillende medewerkers er een nieuwe werkplek met een wel zeer huiselijke toets. Intrigerend gebruik van licht en ruimte, warme materialen en zicht op groen, herschiepen de kantoortoren uit de jaren ’80, in een frisse en inspirerende biotoop met ongeveer 800 nieuwe werkplekken.

Projectdetails

 • Bouwheer: Fluxys nv
 • Datum oplevering: 2015
 • Locatie: Brussel (Guimardstraat 4)/België
 • Status: gerealiseerd
 • Vloeroppervlakte: 6.000 m2
 • Type: Kantoren
 • Fotografie: Steven Massart

Gerelateerde projecten

FLUXYS

Immeuble de bureaux Rue Guimard 4

Description du projet

Pour Fluxys, acteur européen dans le domaine des infrastructures de gaz naturel qui s’est encore vu décerner cette année à Vienne le titre d’« opérateur de stockage de gaz de l’année », SVR-ARCHITECTS a regroupé trois bâtiments séparés pour créer un nouvel ensemble.
En regroupant le bâtiment « Arts 31 » et le « Guimard 6 » rénové, les différents collaborateurs bénéficient désormais d’un nouveau lieu de travail à l’esprit résidentiel. Jeu intrigant d’espace et de lumière, matériaux chaleureux et vue sur la nature, la tour de bureaux des années 80 a recréé un isotope frais et inspirant de quelque 800 nouveaux postes de travail.

Détails du projet

 • Maître de l’ouvrage: Fluxys sa
 • Date de réception: 2015
 • Localisation (rue)/pays: Bruxelles (Rue Guimard 4)/Belgique
 • Statut: Réalisé
 • Superficie du sol: 6.000 m²
 • Type: Bureaux
 • Photos: Steven Massart

Projets annexés