WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA

Sociale huisvesting Hendriklei, Jan Davidlei, Max Roosestraat (Hennig 1 fase 1,2,3,4,5)

Projectbeschrijving

(Ver) nieuwbouw van 235 oude appartementen naar 230 totaal nieuwe appartementen in een mix van 1,-, 2-, en 3-slaapkamerwoningen. Dit om te voldoen aan de hedendaagse woonvereisten. De werken gebeurden voornamelijk binnen de contouren van de vroegere bouwvolumes. Ze zorgen dan ook voor een opwaardering van de gehele sociale woonomgeving.

Projectdetails

 • Bouwheer: Woonhaven Antwerpen CVBA
 • Datum oplevering: 2003
 • Locatie: Antwerpen (Hendriklei – Jan Davidlei – Max Roosesstraat.)/België
 • Status: gerealiseerd
 • Vloeroppervlakte: 12.750 m2
 • Type: Huisvesting
 • Fotografie: Yvan Glavie en Freddy Haegeman

Gerelateerde projecten

WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA

Logements sociaux Hendriklei, Jan Davidlei, Max Roosestraat (Hennig phases 1, 2, 3, 4,5)

Description du projet

Construction neuve de 235 anciens appartements en 230 appartements totalement neufs dans un mélange d’habitations 1, 2 et 3 chambres. L’ensemble est destiné à répondre aux exigences de logement modernes. Les travaux sont principalement intervenus dans les contours des anciens volumes de construction. Ils ont permis de mettre en valeur l’ensemble des logements sociaux.

Détails du projet

 • Maître de l’ouvrage: Woonhaven Antwerpen CVBA
 • Date de réception: 2003
 • Localisation (rue)/pays: Anvers (Hendriklei – Jan Davidlei – Max Roosesstraat)/Belgique
 • Statut: Réalisé
 • Superficie du sol: 12.750 m²
 • Type: Logements
 • Photos: Yvan Glavie et Freddy Haegeman

Projets annexés

WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA

Social housing Hendriklei, Jan Davidlei, Max Roosestraat (Hennig phase 1, 2, 3, 4, 5)

Project description

Remodeling/new build of 235 old apartments to deliver 230 totally new apartments in a mix of 1-3-bedroom dwellings. This was done in order to meet contemporary residential needs. The work took place mainly within the contours of the earlier built volumes, thus contributing to the improvement of the whole social living environment.

Project details

 • Client: Woonhaven Antwerp CVBA
 • Completion date: 2003
 • Location (street)/country: Antwerp (Hendriklei – Jan Davidlei – Max Roosesstraat.)/Belgium
 • Status: Completed
 • Floor area: 12.750 m²
 • Type: Accommodation
 • Photography: Yvan Glavie / Freddy Haegeman

Related projects