LONDON TOWER

Woontoren

Projectbeschrijving

De AMCA-site is gelegen tussen het Willemdok, de Londenstraat en de Italiëlei op de terreinen van het voormalige Entrepot-gebouw. Op deze site zijn reeds enkele gebouwen gerealiseerd; nl het Financiescentrum, het Havenhuis, de Italybuilding, het Global Hotel en het gebouw Willemdok. Het nieuwe kantoorgebouw ‘Avenue Building’ en woontoren ‘London Tower’ is het sluitstuk van een globaal bouwkundig project. Dit gebouw is ingeplant in een omarmende beweging aan de hoek Italliëlei en Londenstraat.

Projectdetails

 • Bouwheer: Cofinimmo
 • Datum oplevering: 2011
 • Locatie: Antwerpen (Noorderplaats 9 / Londenstraat 56-60)/België
 • Status: gerealiseerd
 • Vloeroppervlakte: 22.500m2
 • Type: Huisvesting
 • Fotografie: Steven Massart

Gerelateerde projecten

LONDON TOWER

Tour de logements

Déscription du projet

Le site AMCA est situé entre le Willemdok, la Londenstraat et l’Italiëlei, sur les terrains de l’ancien entrepôt. Quelques bâtiments ont déjà été réalisés sur ce site, comme le Centre des finances, la Havenhuis, l’Italybuilding, le Global Hotel et le bâtiment Willemdok. Le nouvel immeuble de bureaux Avenue Building et la tour de logements London Tower clôturent un projet architectural global. Ce bâtiment est implanté d’une manière telle qu’il embrasse le coin de l’Italiëlei et de la Londenstraat.

Détails du projet

 • Maître de l’ouvrage: Cofinimmo
 • Date de réception: 2011
 • Localisation: Anvers (Noorderplaats 9 / Londenstraat 56-60)/Belgique
 • Statut: Réalisé
 • Superficie du sol: 22.500m2
 • Type: Logements, bureaux
 • Photos: Steven Massart

Projets annexés

LONDON TOWER

Apartment tower
Project description
The AMCA site lies between Willemdok, Londenstraat and Italiëlei on the grounds of the old Royal Bonded Warehouse building. Several buildings had already been constructed on this site: the Finance Centre, Harbor House, the Italy Building, Global Hotel and the Willemdok building. The new Avenue Building offices and London Tower apartment block constituted the final piece in a global architectural project. The building is embedded in an embracing movement at the junction of Italiëlei and Londenstraat.
Project details
 • Client: Cofinimmo
 • Completion date: 2011
 • Location (street)/country: Antwerp (Noorderplaats 9 / Londenstraat 56-60)/Belgium
 • Status: Completed
 • Floor area: 22.500 m²
 • Type: Accommodation, offices
 • Photography: Steven Massart
Related projects