In opdracht van Ter Beke, één van de belangrijkste voedingsbedrijven in België, gaf het Architektenburo Storme Van Ranst een opmerkelijke invulling aan een project van renovatie en herbestemming.

Vandaag beantwoorden alle gebouwen op de bedrijfssite in de nabijheid van Gent aan het beeld dat de onderneming naar haar medewerkers en stakeholders wil uitstralen: traditie, kracht en kwaliteit, zonder uiterlijk vertoon.