Architektenburo Storme / Van Ranst kreeg als laureaat van een architectuurwedstrijd de opdracht een deel van het VRT Omroepcentrum te renoveren. De opdracht behelst de uitbreiding en herschikking van de kantooromgeving, een nieuwe representatieve onthaalruimte en de reorganisatie van de verticale en horizontale circulatie. De grootste uitdaging was dat de organisatie, met meer dan tweeduizend personeelsleden, tijdens de renovatie moest blijven functioneren.