Sinds het begin van vorige eeuw is hel Kursaal, het casino in Oostende, een belangrijk deel gaan uitmaken van het stadsbeeld. De afgelopen decennia werd hel gebouw echter door slecht beleid en gebrek aan visie aan zijn lot overgelaten zodat het een vervallen en verouderd gebouw werd. In 1999 echter nam de stad Oostende het initiatief om de oorspronkelijke luister van hel belangrijke monument in ere te herstellen.